Примеры слов с суффиксом ун

Примеры слов с суффиксом ун из разных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия). Слова из этого списка могут быть полезны при выполнении домашнего задания.

Суффикс -ун образует существительные со значением:

 • лица по действию, характерному для него (бегун, крикун);
 • животных по характерному для них признаку (грызун, скакун).

Глаголы с суффиксом ун:

 1. опекунствовать

Краткие прилагательные с суффиксом ун:

 1. по-пластунски

Прилагательные с суффиксом ун:

 1. опекунский
 2. пластунский
 1. шатунный
 2. кривошипно-шатунный
 1. плывунный
 2. рисунчатый

Существительные с суффиксом ун:

 1. рисунок
 2. колдун
 3. горбун
 4. болтун
 5. опекун
 6. шалун
 7. хвастун
 8. лгун
 9. бегун
 10. говорун
 11. плясун
 12. шатун
 13. крикун
 14. драчун
 15. прыгун
 16. молчун
 17. скакун
 18. колун
 19. врун
 20. летун
 21. сосунок
 22. вещун
 23. хлопотун
 24. пестун
 25. опекунство
 26. певун
 27. ползунок
 28. хохотун
 29. ползунки
 30. хвастунишка
 31. грызун
 32. брехун
 33. бегунок
 34. ползун
 35. свистун
 36. ведун
 37. ворчун
 1. щелкунчик
 2. медуница
 3. пискун
 4. лгунишка
 5. ревун
 6. ходунки
 7. шалунишка
 8. опекунша
 9. плывун
 10. шептун
 11. сосун
 12. бегунки
 13. вертун
 14. врунишка
 15. стригун
 16. плакун
 17. попрыгун
 18. храпун
 19. бодун
 20. пачкун
 21. попрыгунчик
 22. стригунок
 23. хрипун
 24. шаркун
 25. зыбун
 26. лизун
 27. плавунец
 28. плавунчик
 29. плакун-трава
 30. пластун
 31. долгунец
 32. игрун
 33. форсун
 34. щелкун
 35. полоскун
 36. бормотун
 37. бузун
 1. визгун
 2. копун
 3. плавун
 4. скрипун
 5. толкун
 6. шипун
 7. болтунишка
 8. брезгун
 9. брыкун
 10. вихрун
 11. воркотун
 12. едун
 13. игрунка
 14. игрунковый
 15. конёк-горбунок
 16. копотун
 17. кропотун
 18. кряхтун
 19. лгунище
 20. лысун
 21. лён-долгунец
 22. моргун
 23. несун
 24. перхун
 25. прыгунчик
 26. слепун
 27. сморкун
 28. соопекун
 29. сопун
 30. стригунчик
 31. таскун
 32. толкунчик
 33. трясун
 34. трясунка
 35. хапун
 36. ходун
Скрепка